Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Tania książka

Kategoria cenowa "B"

Ceny książek przecenionych nie podlegają rabatowi


Zobacz także

Rosyjska idea

FILOZOFIA

Rosyjska_idea.jpg.JPG

Włodzimierz Sołowjow, Rosyjska idea, przekł. Lilianna Kiejzik, s. 82, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-23-7, 7,35 zł

 
System filozofii Sołowjowa, nad którym pracował całe życie, miał składać się z trzech części: logiki, metafizyki i estetyki. W jego centrum stał człowiek, który znajdował się na szczycie stworzenia, był najbardziej doskonały. Taki człowiek był równocześnie wyższym przejawem Sofii – czyli Mądrości Bożej. System filozofii Sołowjowa był zbudowany na podobieństwo historii rozwoju ducha, jako proces teo-kosmiczny. Jego zamiarem było nadać nową, racjonalną formę tradycyjnym treściom religii. Wielką zasługą myśliciela było rozwinięcie chrześcijańskiej metafizyki, nauki o związku tego, co absolutne ze światem.
[fragment]

Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej. Polskie i niemieckie badania podłużne

SOCJOLOGIA

Człowiek_i_społeczeństwo.jpg.JPG

Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej. Polskie i niemieckie badania podłużne, red. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski, s. 248, B5, oprawa broszurowa, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003, ISBN 83-89321-42-4, 8,40 zł

 
m. in.:
E. Narkiewicz-Niedbalec, Tematyka i założenia metodologiczne badań podłużnych; H. Merkens, Badania podłużne, D. Kirchhöfer, Studia panelowe w badaniu jakościowym, G. Classen, H. Reinders, D. Bergs-Winkels, Metoda triangulacji w zapisie danych. Zasięg wyjaśniania różnych modeli liniowych w analizie danych z badań podłużnych, K. Szafraniec, Socjalizacja a losy pokoleniowe w toruńskich badaniach dynamicznych, E. Hajduk, Umiejętności wnioskowania dedukcyjnego i wyjaśniania studentów, M. Zielińska, Przeobrażenia w roli studenta w świetle badań panelowych.
[Ze Spisu Treści]

Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i zakrzywionych

MECHANIKA

Reodynamika_przepływu_płynów.jpg.JPG
Anna Walicka, Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i zakrzywionych, s. 308, B5, oprawa miękka, Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zielona Góra 2002, ISBN 83-89044-05-6, 8,40 zł
 
W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie płynami nienewtonowskimi. Świadczy o tym zarówno duża liczba prac - poświęconych badaniom przepływów jak i własnościom reologicznym płynów - ukazujących się w różnych czasopismach Teologicznych, mechanicznych i chemicznych.
Do licznej grupy płynów wykazujących cechy nienewtonowskie należą roztwory i stopy polimerów o dużej masie cząsteczkowej, oraz liczne zawiesiny ciał stałych w cieczach, emulsje i pasty. Szczególną grupę stanowią tutaj płyny biologiczne, do których można zaliczyć: biopolimery, płyny fizjologiczne, żele biopolimerowe.
Z zagadnieniem przepływów płynów nienewtonowskich spotykamy się w wielu dziedzinach. Można tutaj wymienić procesy przetwórstwa polimerów, przetwórstwo spożywcze i przetwórstwo petrochemiczne, ale także procesy biologiczne i medyczne. Przepływy nienewtonowskie można spotkać w układach ogrzewania, chłodzenia, smarowniczych elementów maszyn, oraz instalacjach paliwowych i sanitarnych, a także w odlewnictwie metali.
[Ze Wstępu]

Metody badania stabilności schematów różnic skończonych dla równania przewodnictwa cieplnego

MATEMATYKA

Metody_badania_stabilności_schematów_różnic_skończonych.jpg.JPG

Tomasz Małolepszy, Metody badania stabilności schematów różnic skończonych dla równania przewodnictwa cieplnego, s. 88, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-19-9, 9,45 zł

 
Modelując matematycznie zjawiska fizyczne często jedynym rozwiązaniem, jakie możemy uzyskać, jest rozwiązanie numeryczne, czyli przybliżone. Podobnie jest przy szukaniu rozwiązań zagadnień początkowo-brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych. Jedną z najczęściej stosowanych metod umożliwiających znalezienie rozwiązań przybliżonych dla tego typu zagadnień jest metoda różnic skończonych. Dzięki niej mamy możliwość konstruowania tzw. schematów różnic skończonych, których rozwiązanie jest właśnie przybliżonym rozwiązaniem danego zagadnienia. Tematem niniejszego skryptu są praktyczne metody badania stabilności schematów różnic skończonych dla jednowymiarowego równania przewodnictwa cieplnego.
[Wstęp]

Dyskursy młodych andragogów 2

PEDAGOGIKA

Dyskursy_młodych_andragogów_2.jpg.JPG

J. Kargul (red.), Dyskursy młodych andragogów 2, s. 193, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2001, cena: 1,05 zł (nakład wyczerpany)

 
Dzisiejszy świat to świat wielu ofert edukacyjnych i ich reklam atakujących człowieka dorosłego z wielu stron, reklam propagujących rozmaite wzory edukacyjne, rysujących atrakcyjne wizje życia człowieka, który podjął trud uczenia się. Na ile jednak te wizje to tylko iluzoryczny, wirtualny świat wytworzony przez twórców owych reklam, a na ile mają one realne wymiary, to kolejne pytania interesujące andragogów. Z tym wiążą się pytania o funkcje edukacyjne kultury popularnej, czy istotnie pełni ona takie funkcje , czy też można jedynie upatrywać w niej zagrożenie rozwoju tak zwanych potrzeb edukacyjnych człowieka dorosłego. Innym polem dyskusji wywołującej emocje wśród andragogów jest problematyka metodologii i metodyki badań naukowych związanych z edukacja dorosłych. Kolejne kwestie dyskusyjne to rola i funkcje państwa i jego struktur formalnych w dziedzinie edukacji dorosłych, przemiany tych funkcji w zależności od zmian społeczno-politycznych i przemian kulturowych w społeczeństwie.
[Józef Kargul]

Integracja w nauczaniu języków obcych

FILOLOGIA ANGIELSKA

Integracja_w_nauczaniu_języków_obcych.jpg.JPG

Integracja w nauczaniu języków obcych, red. Joanna Zawodniak, Katarzyna Trychoń-Cieślak, s. 128, A5, oprawa miękka, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-79-2, 10,50 zł

 
Na niniejszy tom składają się w przeważającej części materiały zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, która odbyła się w Zielonej Górze w dniach 22-24 września 2003 roku. Tematem wiodącym konferencji była integracja w nauczaniu języków obcych, której wielowymiarowy i jednocześnie edukacyjnie uniwersalny charakter jest przedstawiony później, w obrębie pięciu działów tematycznych dotyczących kolejno: uwarunkowań historycznych, nauczania w szkole podstawowej, korelacji między językiem obcym a czynnikami kognitywnymi, kompetencji interkulturowej i kształcenia nauczycieli.
[Od Redakcji]

Lozanovsky’s Note-books. Part I. Problems 4-609

MATEMATYKA

lozanovsky.JPG

W. Odyniec, M. Wojtowicz, Lozanovsky’s Note-books. Part I: Problems 4-609, s. 142, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2000, 1,05 zł

 
This book deals with the first 609 of 2223 mainly functional analysis problems set by the late Russian mathematician Grigorii Ya. Lozanovsky (1937-1976). He has made significant contributions to the theory of Banach lattices and to interpolation theory and has also authored a number of excellent papers in other areas of mathematics.
From 1962 until the end of his life he was employed as a lectures at the Mozhaisky Military Engineering-Cosmic Academy – one of the most renowned cosmic universities in the former Soviet Union.
 
[About the book]

Mechanika płynów, I: Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium

MECHANIKA

Mechanika_plynow.podrecznik.jpg.JPG

Anna Walicka, Edward Walicki, Małgorzata Ratajczak, Mechanika płynów I. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium, s. 266, B5, oprawa miękka, Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zielona Góra 2002, ISBN 83-89044-75-7, 10,50 zł


Ćwiczenia laboratoryjne z Mechaniki Płynów stanowią uzupełnienie i ilustrację wykładu poprzez zapoznanie studenta z typowymi metodami pomiaru wielkości hydrodynamicznych za pomocą odpowiednich przyrządów i urządzeń. Student w trakcie wykonywania ćwiczeń ma także możliwość porównania własnych wyników pomiarów z wynikami obliczeń uzyskanymi na drodze teoretycznej.
[Z Uwag wstępnych]

Mechanika płynów, II: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

MECHANIKA

Mechanika_płynów.cwiczenia.jpg.JPG

Anna Walicka, Edward Walicki, Małgorzata Ratajczak, Mechanika płynów, II: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, s. 88, A4, oprawa mękka, Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zielona Góra 2002,  10,50 zł (nakład wyczerpany)


Studenci odrabiający ćwiczenia łączeni są w zespoły liczące trzy lub cztery osoby. Skład zespołu zostaje ustalony przez pracownika prowadzącego zajęcia laboratoryjne, przy uwzględnieniu - w miarę możliwości - życzeń indywidualnych studentów. Każdy zespół przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych winien zaopatrzyć się w niniejszy skrypt. Członkowie danego zespołu wpisują do niego swoje imiona, nazwiska, numery przydzielonych ćwiczeń, a także daty wykonania poszczególnych ćwiczeń oraz stwierdzają własnoręcznym podpisem znajomość regulaminu ćwiczeń. Po wykonaniu wspomnianych czynności należy niniejszy skrypt przedstawić do podpisu pracownikowi dydaktycznemu, prowadzącemu ćwiczenia.
[Z Regulaminu ćwiczeń]

Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

Ontogeneza_i_promocja_zdrowia.jpg.JPG

Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, red. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, s. 408, A4, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002, ISBN 83-89321-04-1, 10,50 zł


Publikacja jest zbiorem prac ukazujących główne kierunki badań auksologicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych i uczelniach, głównie uniwersytetach, akademiach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, akademiach pedagogicznych, wyższych szkołach pedagogicznych. Powstała ona jako odpowiedź środowiska naukowego Zielonej Góry na potrzebę wymiany poglądów oraz prezentacji dorobku indywidualnego i zespołowego. Autorami zamieszczonych tu prac są antropolodzy, lekarze, biolodzy, nauczyciele wychowania fizycznego, psycholodzy, pedagodzy, trenerzy, którzy w swoich obszarach działalności teoretycznej i praktycznej skupiają się na zagadnieniach monitorowania rozwoju biologicznego i promocji zdrowia populacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
[Od Autorów]
                                                                                                                                

Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą

Powstanie_wielkopolskie.jpg.JPG

J. Benyskiewicz, H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, s. 199, A5, oprawa twarda i broszurowa, Zielona Góra 1998, cena: 10,50 zł

 
Niniejsza książka nie aspiruje do odkrycia nowych faktów z okresu walk o zachodnią granicę w latach 1918-1919. Próbuje jedynie zebrać rozsiane w setkach publikacji informacje o tych dramatycznych dniach w miejscowościach położonych wzdłuż Obry, a więc na najdalej na zachód wysuniętym odcinku powstańczego frontu. Służy temu celowi zarówno obszerny szkic Joachima Benyskiewicza o walkach na tzw. odcinku zachodnim, jak wspomnienia dwóch powstańców: dowódcy odcinka płk. Stanisława Siudy i uczestnika walk o Wolsztyn Edmunda Śmierzchalskiego. Całość uzupełniają wybrane dokumenty, sylwetki ludzi oraz plany i fotografie.
[Hieronim Szczegóła]

Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych

ELEKTROTECHNIKA

Projektowanie_cyfrowych_filtrów.jpg.JPG

Mirosław Kozioł, Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych, s. 114, B5, oprawa broszurowa, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-053-X, 10,50 zł

 
Chociaż otaczający nas świat ma naturę analogową, to jednak ogromna większość dziedzin techniki rejestruje, przetwarza i przesyła informacje w postaci cyfrowej. Ten pęd ku dyskretyzacji ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest większa odporność na zakłócenia. Ma to niebagatelne znaczenie w dzisiejszym zelektryfikowanym świecie. Kolejną przyczyną przemawiającą za przetwarzaniem informacji na postać cyfrową jest możliwość realizacji różnych algorytmów przy wykorzystaniu tej samej konfiguracji sprzętowej urządzenia, gdyż ich implementacja może przebiegać na drodze programowej w oparciu o jednostkę mikroprocentową. Daje  to ogromną elastyczność, gdyż niektóre modyfikacje rozszerzające możliwości urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez zmianę jego oprogramowania, bez konieczności zmiany struktury sprzętowej. Dodatkowo raz zaprojektowane urządzenie może być produkowane niemalże ze 100% powtarzalnością, a zaimplementowany w nim algorytm będzie działał w każdym z nich tak samo. W celu skrócenia czasu przesłania dużej ilości informacji możliwe jest również zastosowanie różnych algorytmów kompresji danych.
[Fragment Wprowadzenia]

Przestrzenna zmienność współczynnika przekonsolidowania (OCR) wybranych typów litogenetycznych i litostratygraficznych gruntów spoistych Środkowego Nadoodrza

GEOTECHNIKA

Przestrzenna_zmienność_współczynnika_przekonsolidowania.jpg.JPG

Andrzej Kraiński, Przestrzenna zmienność współczynnika przekonsolidowania (OCR) wybranych typów litogenetycznych i litostratygraficznych gruntów spoistych Środkowego Nadoodrza, s. 128, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-89-X, 10,50 zł

 
W pracy przedstawiono analizę przestrzenną zmian wartości współczynnika przekonsolidowania w zależności od wybranych typów genetycznych i litostratygraficznych gruntów. Podstawowym typem litogenetycznym są grunty związane z zastoiskiem zbąszyńsko-nowosolskim. W mniejszym stopniu analizowano inne grunty Środkowego Nadodrza. Na tym tle przedstawiono również grunty ilaste górnego trzeciorzędu Polski od Bogatyni do Bydgoszczy, głównie w celach porównawczych.
[Ze Wstępu]
 

Społeczeństwo, władza, państwo

HISTORIA

Społeczeństwo,_władza,_państwo.jpg.JPG

Joachim Benyskiewicz, Społeczeństwo, władza, państwo, s. 308, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003, ISBN 83-89321-74-2, 10,50 zł

 
Wywodząca się z tradycji świadomość przewagi narodu nad instytucją państwa wobec podporządkowania państwa interesom klasy rządzącej jest dylematem niezmiernie interesującym w odrodzonym państwie po ponad wiekowej niewoli, po niezmierzonych ofiarach, gdy na szali dążeń narodu stawiano najwyższe wartości. Nasuwa się zatem pytanie, czy w warunkach diametralnie różnych, bo w warunkach diametralnie różnych, bo w warunkach niepodległości, społeczeństwo polskie charakteryzowało się podobnymi cechami? Wyrażam skromną nadzieję, że choć w części w reprezentowanym zbiorze znajdą czytelnicy odpowiedź na tak zadane pytanie (...). Autor starał się wyeksponować wątki uzasadniające dokonanie zamachu niedostatkami wynikającymi z wprowadzonego ustroju, Konstytucji marcowej na linii naród-państwo z przewagą pojęcia narodu nad pojęciem państwa. Zdobywszy przewagę po zamachu majowym piłsudczycy systematycznie starali się demonstrować bezsens dotychczasowego schematu, zresztą sposobami często odbiegającymi od przyjętych norm, by w konsekwencji doprowadzić do uchwalenia w dokumencie zasadniczym dominacji pojęcia państwa nad pojęciem narodu.
[Joachim Benyskiewicz]

Studia Epigraficzne 1

Studia_epigraficzne.1.jpg.JPG

J. Zdrenka (red.), Studia Epigraficzne 1, s. 128, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2004, cena: 10,50 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]

 
Rozwój zorganizowanych europejskich badań epigraficznych, zapoczątkowany w latach trzydziestych XX wieku w Niemczech, został podjęty w Polsce na szerszą skalę w początkach lat siedemdziesiątych tegoż stulecia. Zaowocowało to częściową inwenta­ryzacją inskrypcji polskich i ich opublikowaniem w ramach utworzonej serii Corpus In-scriptionum Poloniae. Jak dotychczas nie udało się jednak obok Corpusu powołać do ży­cia żadnego periodyku poświęconego studiom epigraficznym i dziedzinom powiązanym z epigrafiką (historia sztuki i pisma, heraldyka, socjologia, filologie historyczne itp.). Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, utworzona w roku 2000 Pracownia Epigraficzna Uniwersytetu Zielonogórskiego, podjęła się, przy poparciu Instytutu Historii, tego odpo­wiedzialnego zadania. Oprócz wydawania Studiów Epigraficznych wzięła ona na siebie również obowiązek organizacji konferencji epigraficznych (dotychczas odbyły się dwie w 2001 i 2002 r.), które dały i mają nadal w przyszłości stwarzać możliwości nie tylko dla przedstawiania wyników badań epigraficznych, ale również mają stanowić swego rodzaju forum dyskusyjne nad wszelkimi problemami związanymi z szeroko rozumianą tematy­ką inskrypcyjną. Łamy Studiów, które mają się ukazywać corocznie lub co dwa lata (zale­żeć to będzie od ilości i jakości dostarczanych do publikacji materiałów) są otwarte dla wszystkich, którym na sercu leżą epigrafika i badania inskrypcyjne w Polsce. Planowane jest publikowanie w nich wszelkiego rodzaju studiów tematycznych, dla których – ze względu na ścisłe zasady wydawnicze – nie ma miejsca w Corpusie. Na łamach Studiów publikowane będą też materiały z konferencji epigraficznych, natomiast nie jest przewidywana publikacja recenzji. Tak pomyślane Studia mają w przyszłości informować nie tylko o badaniach epigraficznych, ale również przyczyniać się do tego, aby zbyt wiele rozpraw i artykułów ciekawych i ważnych z punktu widzenia epigrafiki nie zginęło w gąszczu różnych niespecjalistycznych publikacji.
[Z Wprowadzenia]

Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą

HISTORIA

Studia_historyczne_nad_polityką,_gospodarką_i_kulturą.jpg.JPG

Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, red. Bohdan Halczak, s. 516, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002, ISBN 83-89321-00-9, 5,25 zł
[NAKŁAD WYCZERPANY]

 
m.in.:
J. Dudek, Przybycie cesarza Ottona III do Gniezna w marcu 1000 r. jako cesarski adventus? Ze studiów nad genezą i przebiegiem zjazdu gnieźnieńskiego. C. Osękowski, Specyfika pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej.  H. Szczegóła, Armia radziecka na Ziemiach Zachodnich. Okupacja czy stacjonowanie. R. Skobelski,  Społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych Polski w polityce państwa stalinowskiego (1948-1956). M. Ordyłowski, Obraz Niemca w prasie wrocławskiej w 1945 r. A. Przechrzta,  Radziecka dywersja na terenie Ukrainy Zachodniej w okresie międzywojennym, S. Sierpowski,  Litewsko-radziecki pakt o nieagresji z 1926 r. w świetle Paktu Ligi Narodów. B. Pasierb, Polityka i dyplomacja radziecka wobec Niemców w przededniu drugiej wojny światowej.
[Ze Wstępu]
   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY