Opublikowano

Wyróżnienie specjalne na 20. Poznańskich Dniach Książki

Na 20. Poznańskich Dniach Książki (15-17 listopada br.) w konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w roku 2016 Oficyna Wydawnicza otrzymała WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za podjęcie tematu „Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląski-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku” autorstwa dra Marcelego Tureczka.