Opublikowano

Wyróżnienie na Wrocławskich Targach Książki Naukowej

16-18 marca 2016 już po raz dwudziesty drugi odbyły się Wrocławskie Targi Książki Naukowej. Uczestniczyło w nich około czterdziestu wystawców, w tym Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, która w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej zdobyła wyróżnienie za publikację dra Marcelego Tureczka, „Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku”.
Główną nagrodę w tej kategorii zdobyła książka „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie” pod redakcją Piotra Rypsona. Podczas targów odbyły się dodatkowo spotkania promujące książki Joanny Lamparskiej „Ślęża dla odkrywców” oraz „Złoty pociąg. Krótka historia szaleństwa”, Jacka M. Kowalskiego, Roberta J. Kudelskiego, Roberta Sulika „Lista Grundmanna. Tajemnice skarbów Dolnego Śląska” oraz Romualda M. Łuczyńskiego „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich. Sudety Wschodnie”.
Tradycyjnie już profesor Jan Miodek wystąpił z wykładem. W tym roku dotyczył on zachowań stylistycznych Polaków po roku 1989.